Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška.č. 1/2012 Sb o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .        Dokument k nahlédnutí   -   vyhlaska_odpady.pdf

 

 

Důležité zákony

 

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Směrnice

 

sm.č.1/2013 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahusmernice_verejne_zakazky.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK NA ROK 2018 SE VYDÁVÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ÚŘEDNÍ HODINY.         CENA 100 KČ.

Návštěvnost stránek

101210