Obec Nekvasovy
ObecNekvasovy

Aktuality

 

Instrukce pro rodiče: 

- k čestnému prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ještě přiložte:   

Souhlas s osobní účastí dítěte v Mš Nekvasovy  pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše a neodevzdá v Mš, nebude vstup dítěti umožněn.                                                              

- dítěti, které již do školky do konce roku nepřijde, vyzvedněte osobní věci                                          

- do školky vstupují rodiče s rouškou a rukavicemi                                                                                  

- v prostorách školky se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu                                                                  

- za vstupními dveřmi je desinfekce na ruce                                                                                              

- v této době nebudou děti používat látkové ručníky, ale jednorázové papírové ručníky                    

- při příchodu do školky bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem                              

- nedávejte dětem hračky z domova                                                                                                            

- dejte prosím dětem do školky i gumovky - budeme trávit hodně času na zahradě (na vycházky  chodit nesmíme)                                                                                                                                           

- častěji kontrolujte náhradní oblečení hlavně ponožky                                                                           

 - děti, které přijedou svozem si odloží roušku do svého sáčku a druhou roušku by měli mít na cestu domů (svozem)

 

Inspirace pro rodiče - můžete prospět sobě i dětem

- věnujte čas cíleně dětem - povídejte si, vyprávějte

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena, ...)

. zapojujte děti do běžných domácích činností(úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata,...)

- dbejte o pravidelný režim

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi ( rituály před spaním, vítání a loučení)

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry na něco,...)

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte a pokládejte dětem k přečtenému otázky

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity, ...)

- povídejte si s dětmi i o součastné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se okolo nich děje

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijte nabízení příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše dětisi to rozhodně zaslouží a to nejen v době nouzového stavu.  

Ochrana zdraví v MŠ

 

Informace o otevření Mš Nekvasovy

Vážení rodiče, ke dni 18.5.2020 bude obnoven provoz Mš, který bude probíhat v rámci dodržování hygienických požadavků stanovených na základě manuálu MŠMT určeného pro mateřské školy.

Při prvním vstupu do Mš předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení:                                             - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví   - písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( př.kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup do mateřské školy umožněn.

Děkujeme za spolupráci a na děti se těšíme.

 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ ZA BŘEZEN 2020

       jméno                     školné                     stravné

1/ Kohout Dominik           0                         175,-

 2/ Vokounová Petra        0,-                        0

 3/ Wolf Bert                      0,-                      70,-

4/ Baranová Elissa            0                          70,-

5/ Šlajs František              0,-                        0

6/ Frank Tomáš                 0                          190,-

7/ Vokounová Pavla         0,-                         0

8/ Milota Pavel                  0                            0

9/ Kovář Martin                 0,-                        0

10/ Kubešová Eliška         0                          175,-

11/ Kohout Toník              0,-                        70,-

12/ Roub Petr                    0,-                        175,-

13/ Šroub Patrik                0,-                        175,-

14/ Beránek Šimon           0,-                          70,-

15/ Dragonári Malvínka      0,-                          70,-

16/ Šecová Petra               0                             190,-

17/ Kalinovský Vašík        0                              190,

18/ Novák Vítek                   0,-                          175,-

19/ Valešová Pavla           0                                70,-

20/ Kalinovský Ivo              0,-                           175,-

Po dohodě se zřizovatelem se školné v březnu a v dubnu platit nebude.